Lưu trữ thẻ: RPE

Những điều cần biết về chỉ số RPE

rpe là gì

RPE (Rating of Perceived Exertion) là một trong những chỉ số quan trọng trong việc đo lường cường độ tập luyện, đặc biệt hữu ích cho những ai quan tâm đến việc tối ưu hóa hiệu suất và sức khỏe. Được phát triển bởi nhà sinh lý học Gunnar Borg, chỉ số RPE không chỉ […]