Hướng dẫn tập Sun Series Yoga

Tư Thế Sun Series Yoga

Sun Series Yoga là chuỗi 11 động tác cơ bản của Tư thế Chào Mặt Trời, được thực hiện một cách nhịp nhàng,kết hợp chặt chẽ với hơi thở. Mỗi động tác bắt đầu bằng việc hít vào và kết thúc với thở ra. Hãy theo dõi các bài tập của Tập Gym thôi để…

Read More